ความเห็น 47764

ปลูกยางพารา ปลูกป่า ปลูกชีวิต

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณอาจารย์หมอมากครับ   แต่อาจารย์เรียกผมว่าพี่หรอย ผมตอบถูกไม่เลยครับ    จะพยายามเรียนรู้ให้มากกว่านี้  และจะทยอยเรื่องราวที่บันทึกไว้ในแผนที่ความคิด   ออกมาตีพิมพ์ ใน gotoknow ครับ