ความเห็น 47600

เทคโนโลยีและสารสนเทศหมายถึงอะไร

อนิศ สมัยวิทยาวงค์
IP: xxx.157.244.53
เขียนเมื่อ 
เนื้อหาหน้าอ่าน ขอบคุณที่ให้ comment จ๊ะ