ความเห็น 47385

ชีวิตที่พอเพียง 61 : การไปวัดกับกิจกรรมที่วัด

charatsri
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

           จากประสบการณ์ของครอบครัวตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่จะพาไปวัดทุกวันพระ พอมารุ่นหลานก็จะทำสืบต่อกันมา  การพาเด็กไปวัดเป็นสิ่งแรกที่ครอบครัวจะต้องพาไป   ในชีวิตทำงาน รศ.ประสิทธิ์  คุณุรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในทุกปีจะพาบุคลากรนักศึกษา ไปทอดผ้าป่าทุกปีทำมา 21 ปี ผู้ที่ไปจะพาลูกหลานไปด้วย วัดที่ไปจะเป็นวัดป่าส่วนใหญ่ ขณะที่เริ่มเดินทางจะมีวิธีการปฏิบัติทำบุญ รักษาศีล ภาวนาเมื่อระยะเวลาผ่านไปเด็กที่ไปทอดผ้าป่าปัจจุบันเรียนเก่งเพราะได้เปรียบเพราะเขาได้รู้วิธีการฝึกสมาธิ       ในเรื่องการเข้าวัดของวัยรุ่น  บางครั้งจะไม่เห็นไปทำบุญที่วัดแต่ถ้ามาในสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมทำบุญนักศึกษาจะมาทำกันมาก   ดังนั้นเห็นด้วยกับการที่จะให้ผู้เกี่ยวข้องมากพิจารณากิจกรรม บางครั้งอาจจะได้รับความร่วมมือจากวัยรุ่นในการทำกิจกรรมไม่ต้องไปจ้างคนมาทำ        ซึ่งปัจจุบันบางหมู่บ้านได้ให้วัยรุ่นทำเช่นกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ คณะกรรมการวัดเป็นเพียงช่วยให้คำแนะนำ

                                                 จรัสศรี