ความเห็น 47208

การแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุด ความเสียหายที่ตามมา

เขียนเมื่อ 
ขอบคุณ คุณชายขอบค่ะ กำลังใจเกิดได้สองทาง จากตัวเองและจากคนรอบข้าง สำหรับดิฉันกำลังใจเกินร้อยค่ะ บ่ ยั่น