ความเห็น 46935

การแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุด ความเสียหายที่ตามมา

เขียนเมื่อ 

ยังไงก็แล้วแต่ อย่าทำให้สิ่งเหล่านี้มาเป็นตัวบั่นทอนให้ความตั้งใจ ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และความเสียสละ ในงานของเราลดน้อยลงไปนะคะ  เป็นกำลังใจให้ค่ะ