ความเห็น 46634

"ระบบประกันสุขภาพ" : คือทางออกของการบริหารจัดการสุขภาพประชากรต่างด้าว??

เขียนเมื่อ 

ถ้าสนใจว่า อ.แหววพูดถึง กฎหมายและจริยธรรมในเรื่องสิทธิในบริการสุขภาพของประชากรต่างด้าวอย่างไร โปรดดาวน์โหลดเอาได้เลยค่ะ

 http://gotoknow.org/file/archanwell/2549-07-04_Law%26Ethic%26Right-to-Health-services.pdf