ความเห็น 45992

ปลูกยางพารา ปลูกป่า ปลูกชีวิต

เขียนเมื่อ 

รูปน้าหนิดให้ดูกันเต็มๆๆๆ

            

เป็นกัลยาณชนที่น่ารักมากครับ เรื่องราวของท่านยังมีอีกเยอะจะพยายามถ่ายทอดมาให้หมดพุง ครับ