ความเห็น 45794

ย้อนรอยวิธีเรียนรู้

เขียนเมื่อ 

ถ้าเราเริ่มเห็นในข้อบกพร่องของตนเอง นับว่าเริ่มเปิดใจแล้วค่ะ เมื่อเราเปิดใจแล้วไม่ใช่เรื่องยาก ที่จะ เรียนรู้ ฝึกฝนทักษะ จนเกิดการพัฒนาอย่างแท้จริง   โปรดติดตาม  ตัวอย่างการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองเร็วๆนี้ค่ะ