ความเห็น 45248

สรุปรายงานการวิจัยเบื้องต้น(PAR อาหารปลอดภัย) กรมส่งเสริมการเกษตร

สำราญ สาราบรรณ์
IP: xxx.19.55.2
เขียนเมื่อ 
     เห็นด้วยอย่างยิ่งกับคุณวีระยุทธ  ให้เราสรุปและรายงานตามที่ทำ  เพราะผมเองก็รู้สึกว่าเราจะเกร็งๆกัน  เวลาเราสรุปเราจะยึดคู่มือโครงการเล่มเหลืองมากเกินไป  บางทีสิ่งที่เราทำและคิดไม่ได้มีการสรุปจำนวนมากมาย แต่สิ่งเหล่านั้นแหละคือ หัวใจของงาน PAR  ผมยกตัวอย่างให้เห็น  ในส่วนของกลุ่มผมโจทย์ การเตรียมการ/ประเมินสถานการณ์  ความคาดหวังที่แต่ละจังหวัด  ได้กำหนดไว้มีมากกว่าที่กำหนดในคู่มืออีก  เพราะในกระบวนการทำงานในขั้นตอนนี้ หลายพื้นที่ต้องการให้กรรมการบริหารศูนย์ เกิดความตระหนักว่างานนี้เป็นภารกิจของเขาเอง/หรือมีความสำคัญกับเขา  ผลที่เกิดขึ้น  เขา(กรรมการศูนย์) มีการวางแผนในการจัดเก็บข้อมูลกันเอง  มีการช่วยกันหาข้อมูลเบื้องต้นในเรื่องความปลอดภัยในการผลิต  แต่เหล่านี้เราไม่ได้นำเสนอไว้ในรายงานการวิจัย