ความเห็น 45179

R2R : นำเสนอโครงร่าง R2R

เขียนเมื่อ 
ดิฉัน...เคยได้ยิน...บางท่านพูดว่า R2R และ KM  คือ กระแสใหม่ที่เราวิ่งตาม...หากแต่ในมุมมองส่วนตนมองว่า..R2R เป็นเรื่องที่มีอยู่ หากแต่เราหันกลับมามอง...ให้ลุ่มลึกและจริงจัง...ยิ่งขึ้น