ความเห็น 45059

"เต๋าแห่ง KM" - ใน Explicit มี Tacit ใน Tacit มี Explicit

เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณครับ ท่านอาจารย์  รูปและคำอธิบายนี้ทำให้เห็นความเกี่ยวโยงกันระหว่าง TKM และ EKM อย่างชัดเจน
  • สีของสองซีก ที่ใช้สีขาว กับ ชมพู แดง ? แตกต่างกัน มีความหมายอะไรไหมครับ ?