ความเห็น 45005

เพื่อนในความคิดของคุณ

เขียนเมื่อ 

การที่เราจะแสดงความรักกับใครสักคน ไม่จำเป็นต้องถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูด  แต่เราสามารถแสดงออกให้เขารับรู้ได้โดยแสดงความรู้สึกดี ๆ ให้แก่กันและกัน เชื่อแน่ว่า ถ้าเขามีใจให้เรา เขาสัมผัสความรู้สึกนั้นได้ค่ะ