ความเห็น 44950

KM ที่เนียนอยู่ในเนื้องาน

เขียนเมื่อ 
ท่านอาจารย์คะ ลปรร. หมายถึง แลกเปลียนเรียนรู้ถูกต้องหรือไม่คะ