ความเห็น 44766

ความเห็นต่อกระบวนการสรุปผลการวิจัยแต่ละพื้นที่และนำเสนองานวิจัยภาพรวม (เท่าที่คิดออก ตอนที่1)

ภีม ภคเมธาวี
IP: xxx.28.68.11
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณอ.อ้อมมากครับ อยากฟังความเห็นจาก        ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆด้วยครับ