ความเห็น 44756

หัวเราะคือยาวิเศษ

      ถึง  คุณจิราภรณ์   ไชยา

    จากที่ได้อ่านบันทึกเรื่อง"มาหัวเราะกันเถอะ" ของคุณแล้ว ดิฉันคิดว่ามันก็ตลกดีและทำให้ไม่ซีเรียสด้วย