ความเห็น 445744

พระบรมราโชวาท เกี่ยวกับความรับผิดชอบของผู้มีความรู้

เขียนเมื่อ 
ขอบคุณค่ะำสำหรับลิงค์คำพ่อสอน  เอาไปเผยแพร่ต่อให้ลูกศิษย์แล้วค่ะที่ http://campus.en.kku.ac.th/campusboard