ความเห็น 44552

สภาพชีวิตที่เปลี่ยนไป

ลิขิต
IP: xxx.151.216.4
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ ผู้อ่านทั้งสองท่านนะคะ  ทำให้คุณลิขิตได้ ทบทวนตนเองว่า บรรลุจุดมุ่งหมายในเบื้องต้น คือการถ่ายทอด การนึกคิด ที่เกิดมาจากการเรียนรู้แนวปฏิบัติ ลงมือทำ ของตน พร้อมทั้งได้สืบทอดเจตนารมณ์ของครูบาอาจารย์ ทุกท่าน ทั้งที่ให้ความรู้ และให้จิตสำนึกคุณลิขิต