ความเห็น 44506

ชุมชนบริหารงานบุคคล

อุ่นเรือน มงคลชัย
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

เรียน  คุณสมจิตร

คำถามที่ท่านถาม คุณมนูญจะแนะนำในวันที่ 7 กรกฎาคม 2549 เวลา 13.30 น. ช่วงที่ KM การเจ้าหน้าที่คณะ/หน่วยงาน