ความเห็น 445

Link สำหรับ KM

สกนธ์
IP: xxx.151.193.18
เขียนเมื่อ 

7. http://chieftech.blogspot.com/2005/06/storycast-from-hp-storytelling-with.html

 

นี่เลยครับ แม้แต่ HP ยักษ์ในวงการคอมพิวเตอร์ ก็มีข้อแนะนำเด็ดๆ ในการเล่าเรื่อง ด้วย technology ของเขา

"StoryCast... lets people use their camera phones and other mobile devices to easily create and instantly share stories with friends and family. Each story consists of a sort of narrated slide show of photos accompanied by the storyteller's voice."