ความเห็น 444

Link สำหรับ KM

สกนธ์
IP: xxx.151.193.18
เขียนเมื่อ 

6. http://tonsil.blogspot.com/2005/06/storytelling-from-internet-archive.html

Story ที่มาจาก Internet Archive ครับ