ความเห็น 441850

"ปัตตานี" มุมมองที่สื่อไม่ได้นำเสนอ

เขียนเมื่อ 

เห็นรูปแล้วอยากกลับไปเยือน มอ.

 

 

ชอบรูปสุดท้ายคะ