ความเห็น 44151

การบริหารโรงเรียนคุณภาพ

เขียนเมื่อ 

."....โรงเรียนเป็นองค์กรเรียนรู้...."

ผมชอบ คำนี้ ของ คุณครูจังเลยครับ 

โพสต์ เพื่อ ชื่นชมครับ

 ***********************************

เห็น รร ใน ตจว ทำแบบนี้  รร ใน กทม  จะว่าไงครับ

อาจารย์ มหา ฯ จะว่าไง