ความเห็น 43625

ชีวิตที่พอเพียง : 56. คุยกับลูก

ลิขิต
IP: xxx.203.178.230
เขียนเมื่อ 
ขอสนับสนุนแนวคิด ในแง่การแสวงหา "มิตรแท้" ค่ะ เพราะเคยเป็นประสบการณ์ของตนเอง เมื่อได้พบแล้ว เรามีความสุขใจโดยแท้จริง แม้จะมี "มิตรแท้" เพียงคนเดียว แต่ช่างมีพลังเปรียบเทียบไม่ได้กับมิตรเทียม 10 คน และตัวเราเองก็ใช้เวลาส่วนที่เคยแสวงหา... มาช่วยกันค้นหาความสุขใจ ค้นหาตนเอง นับเป็นการใช้เวลาว่างจากการทำงานอย่างมีคุณค่าค่ะ