ความเห็น 43541

ชีวิตที่พอเพียง : 56. คุยกับลูก

เขียนเมื่อ 
ขอบพระคุณครับ คิด เห็น และเข้าใจ และเชื่ออย่างที่ท่านอาจารย์เขียน แต่ไม่อาจเขียนออกมาได้แจ่มชัดอย่างนี้ จึงขออนุญาตนำไปขยายผลเพื่อให้ unconditional love แผ่ปกคลุมจิตผู้คนในเครือข่ายที่ได้สัมผัสอยู่ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นครับ