ความเห็น 432

Storytelling

อัมพร กุลเวชกิจ
IP: xxx.12.97.116
เขียนเมื่อ 
ขณะนี้กลุ่ม KM ของ งานบริกาีรพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำลังดำเนินการเกี่ยวกับเรื่อง D/C plan ,Bed sore และการทำความมสะอาดรายละเอียดจะมาเล่าสู่กับฟังในโอกาสถัดไป