ความเห็น 42237

ปัญหาและการวางแผนแก้ไขสถานการณ์เรื่องเค้าโครงวิจัยของพี่พยาบาล รพ.สารคาม

เขียนเมื่อ 
เห็นด้วยกับคุณอาษาอย่างยิ่งเลยครับ เพราะสามารถนำไปใช้กับการทำวิจัยได้ในทุก ๆ ระดับทั้งวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ครับ แต่ถ้าจะทำให้ประสบความสำเร็จสูงสุด จะต้องแก้ไขที่ตัวอาจารย์ที่ปรึกษาด้วยครับ ในฐานะที่เคยเป็นทั้งนักศึกษาและเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาก็ได้เห็นภาพหลาย ๆ อย่างครับ โดยเฉพาะปัญหาที่สำคัญในปัจจุบันก็คือ อาจารย์ที่ปรึกษา ลืมหน้าที่ที่แท้จริงของการเป็น "ครู" ที่จะส่งเสริมและเกื้อหนุนให้นักศึกษาทำผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ จนเสร็จเรียบร้อย ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถสร้างความรู้อย่างมากให้กับนักศึกษา ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาบางครั้งก็ทำหน้าที่เพียงแค่เป็นผู้สั่งและเป็นผู้ตรวจเท่านั้น ลืมทำหน้าที่กระตุ้นให้นักศึกษาคิด กระตุ้นให้นักศึกษาทำ ทำเพียงแค่นักศึกษาทำมาอย่างไรก็ตรวจแค่นั้น ผิดก็ว่าผิด แค่นั้น ไม่แนะนำต่อว่า นักศึกษาควรจะทำอย่างไร นักศึกษาทำไม่ได้ก็ไม่ค่อยพยายามมากขึ้น ๆ ที่จะทำให้นักศึกษาทำให้ได้ ทำหน้าที่เพียงแค่ปรึกษาอย่างเดียวครับ มีอะไรก็มาปรึกษา เป็นแบบเชิงรับครับ อาจารย์ที่ปรึกษาต้องทำงานเชิงรุกด้วย ต้องจี้ ต้องกระตุ้นนักศึกษา ต้องจัดกระบวนการคิด ต้องใช้วิธีการทุกวิถีทางให้นักศึกษาทำงานครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงให้ได้ ขออนุญาตแสดงความคิดเห็นครับ เพราะตอนที่ผมเป็นที่ปรึกษาให้กับนักศึกษา แม้ว่าจะเป็นเพียงแค่นักศึกษาปริญญาตรี ผมก็พยายามให้เวลาและทุ่มเทให้เขาอย่างมากที่สุด ทำทุกวิถีทางที่จะให้เขาได้ความรู้ ทำงานวิจัยให้เสร็จด้วยตัวเขาเอง ถึงแม้ว่าจะเหนื่อย จะต้องลงทุนลงแรงแค่ไหน ผมก็จะทำให้นักศึกษาได้ความรู้ให้มากที่สุดครับ อันนี้เป็นคำนิยามของอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ในความคิดของผมครับ