ความเห็น 419885

สร้างแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ ด้วยบล็อคไซต์ (Webblog)

panpan
IP: xxx.123.206.174
เขียนเมื่อ 

ช่วงนี้กำลังศึกษาและเรียนรู้ Moodle ด้วยตนเอง... หลังจากได้อบรมในโครงการโรงเรียนในฝัน...แต่ก็ยังไม่ค่อยได้เรื่องอะไรมากนัก...เพราะปัญหามันมีตั้งแต่การติดตั้งระบบเครือข่าย...จะพยายามต่อไปค่ะ...เพื่อเด็กไทย...สู้สู้....สู้ตาย

และเห็นด้วยกับข้อความ

5. Dr.Ka-poom
ในมุมมองผู้ผลิตสื่อ...

ไม่ว่ากระแสหรืออะไรมาแรงก็ตาม...แต่สิ่งที่ผู้ผลิตสื่อ ในฐานะของการเป็นผู้ออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้(Instructional Design)..นั้น..สิ่งสำคัญต้องคำนึงถึงคือ.."ผู้เรียน/ผู้ใช้..."...ใช้ง่าย ใช้คล่อง และสิ่งสำคัญคือ.."เกิดการเรียนรู้..."...

""" panpan