ความเห็น 417893

จงต่อต้านความโกรธด้วยความอดทน

เขียนเมื่อ 

สวัสดียามดึกครับครูอ้อย

วิถีในชีวิตต้องเดินไปตามโลกธรรม  มีทุกข์บ้างสุขบ้างผสมผสานกันไปอดทนไว้ดีครับ

พระพุทธเจ้าตรัสว่าความอดทนเป็นธรรมเครื่องเผากิเลส