ความเห็น 41763

การเจรจาระหว่างประเทศกับการค้าเสรี

เขียนเมื่อ 

เราคิดว่างานที่นรุตม์ทำ อ่านง่ายดีนะ และปัญหาที่สำคัญของประเทศไทยคือเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศไทยเอง