ความเห็น 41579

เข็มฉีดยาINSULIN

เขียนเมื่อ 

ต้องทำและเก็บข้อมูลเทียบกันแบบcase-controlกระมังคุณเภสัชและคุณหมอ