ความเห็น 41463

การเจรจาระหว่างประเทศกับการค้าเสรี

เขียนเมื่อ 

ยังมีเวลาตบแต่งอีกหลายครั้งตามความขยัน แต่ต้องมีการส่งงานครั้งแรกก่อนเที่ยงคืนวันศุกร์ หากอยากได้คะแนนดีที่สุด เป็นคะแนนของวินัย