ความเห็น 41455

การเจรจาระหว่างประเทศกับการค้าเสรี

เขียนเมื่อ 
อ่านแล้วค่ะ น่าสนใจมากค่ะ เป็นงานที่อาจารย์ว่า เป็นการศึกษา "วิธีการ" มากกว่า "สาระ" ของเรื่อง