ความเห็น 40893

นักพัฒนาและปรับปรุงการทำงานที่เราชื่นชมและภาคภูมิใจ1

ปิติกานต์
IP: xxx.28.68.33
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณมากคะ สำหรับคำชื่นชม ทำให้เมมีกำลังใจ...หัวใจเต้นแรง...ชื่นใจจริงๆ คะ และจะนำเรื่องเล่าดีๆ มาแลกเปลี่ยนในทุกๆ กิจกรรมที่ได้ร่วมอย่างสม่ำเสมอ
สำหรับคำชมครั้งนี้ของอาจารย์ทำให้ตนเองได้สัมผัสความรู้สึกที่ดี และเรียนรู้ว่า คำชื่นชมเป็นสิ่งที่แผงด้วยความปรารถนาดีที่มีพลังให้คนที่ได้รับมีความสุข มีพลังใจในการทำสิ่งนั่นอีก...มากขึ้น...และมากขึ้น ด้วยความเต็มอกเต็มใจ...และคิดว่าตนเองคงจะนำสิ่งที่เรียนรู้นี้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน....คือการที่จะไม่รีรอกล่าวชื่นชมกันและกันเมื่อทำงานสำเร็จ