ความเห็น 40705

นักพัฒนาและปรับปรุงการทำงานที่เราชื่นชมและภาคภูมิใจ1

เขียนเมื่อ 

นี่คือบันทึกที่น่าชื่นชมครับ    ขอให้นำเรื่องดีๆ เช่นนี้มาลงอย่างสม่ำเสมอนะครับ

วิจารณ์