ความเห็น 39887

ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ คณะสหเวชศาสตร์

เขียนเมื่อ 
  • ขอขอบคุณอาจารย์มาลินี ท่านผู้ให้ข้อคิดเห็น และท่านผู้อ่านทุกท่าน...

เรียนเสนอให้มีการอบรม KM Blog, Go2No 
(1). แปลว่า Gotoknow = แสวงหาความรู้
(2). แปลว่า Go to no = ไปไม่ถึงไหนก็ได้

  •  การอบรมบล็อกนี่... คงจะมีคนสนใจกันมาก
    (1). เรียนเสนอให้คิดค่าอบรมด้วย เพื่อจะได้นำไปปรับปรุงห้องสมุด(สหเวชศาสตร์)
    (2). วิทยากรนี่... หาได้ไม่ยาก ที่พิดโลก(พิษณุโลก)มีเยอะแยะ หรือถ้าอาจารย์พิเศษ เช่น ท่าน JJ ฯลฯ ไปร่วมประชุม น่าจะเชิญเป็นวิทยากรเสียเลย
    (3).
    การอบรมบล็อก... ถ้าทำเป็น "ภาคค่ำ", "ภาคบ่าย", จะเป็นก่อนหรือหลังประชุม หรือจะจัดแยกเป็นอีกงานหนึ่งต่างหากก็ได้

ท่านผู้อ่านท่านใดสนใจเข้าร่วมประชุม... รีบสมัคร(+ชำระค่าลงทะเบียน)ด่วนเลย ยิ่งถ้ามีอบรมบล็อกแล้ว... ยิ่งน่าสนใจใหญ่...