ความเห็น 39713

ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ คณะสหเวชศาสตร์

JR_NUQA
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

   นอกจากท่านจะเป็นคณบดีแล้ว ท่านยังเป็นทั้งประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ อีกหลายอย่างในคนเดียวกันค่ะ  :)