ความเห็น 39373

ภาพอันน่าประทับใจ

เขียนเมื่อ 
  • ขอขอบคุณอาจารย์ทิวา ราตรี...

ก่อนอื่นขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของอาจารย์ที่รวบรวมเรื่องราวของในหลวง... พระเจ้าแผ่นดินทรง(ทศพิธราช)ธรรม

  • ขอให้ 5 ดาวสำหรับบันทึกชุดนี้... ดูจะทำเป็นชุดบทความ (series) ทำให้สะดวกต่อการค้นคว้า และอ้างอิง...
  • เรียนเสนอให้ทำคำบรรยายภาพด้วยครับ... สั้นๆ ก็ได้ ถึงแม้จะมีภาษิตจีนว่า "1 ภาพบรรยายได้ 1,000 คำ"
  • ทว่า... ครูภาษาไทยท่านสอนว่า "น้ำคำ(อักขระ)ก็มี "ช่องว่างระหว่างคำ(จินตนาการ ความรู้ ความเข้าใจ และอะไรอีกหลายอย่างทางภาษา)" ทำให้ภาพไม่อาจจะทดแทนภาษาได้หมดครับ...