ความเห็น 3935

บันทึกประสบการณ์การดูเซลล์เม็ดเลือด ; Explicit knowledge ในอนาคตของคนฮีมาโต

ปารมี
IP: xxx.12.74.5
เขียนเมื่อ 

เป็นความคิดที่ดีมากๆ เลย อยากให้พี่เม่ยขยายโครงการนี้ไปในหน่วยงานอื่น อาจเป็น pilot สัก 2-3 หน่วย หรือมากกว่านั้น