ความเห็น 39173

น้ำตา

charatri
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

  กองคลังมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดำเนินการ ลปรร.ด้าน IT ในสัปดาห์ที่ผ่านมา   และมีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรคอยให้กำลังใจและผลักดัน  วันที่ 13 มิ.ย.(เวลา13.00-15.00น.ประชุมเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ ประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้าการจัดการองค์ความรู้ด้านการเงินพัสดุของคณะ/หน่วยงาน ณศูนย์บริการวิชาการ ) และ(เวลา 16.30 น. ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้คุณอำนวย คุณเอื้อ และ คุณที่ทำทั้งคุณเอื้อผสมคุณกิจณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สำนักงานอธิการ) แล้วคุณพี่บุณก็ต้องไปทั้ง 2 งาน