ความเห็น 39163

ฅนนอกระบบ (๒)

เขียนเมื่อ 

 เรียนท่านอาจารย์จงรักษ์

 ท่านอาจารย์สุทธินันท์ ท่านเป็นวิทยกรที่ทางศูนย์บริการวิชาการ ได้กราบเรียนมาเป็นที่ปรึกษา และ บรรยายเรื่องการจัดการความรู้หลายครั้งครับ

 Off To WorkJJ กำลังจะเชิญชวนทีมงาน KKU_KM ไปเรียนรู้กับท่านครับ

 เรียนเชิญ "แสดงความคิดเห็น ครับ"