ความเห็น 38743

ฅนนอกระบบ (๒)

เขียนเมื่อ 

 At Desk ขอบคุณ ท่านขจิต

 มิตรแท้ JJ

 คอยแก้ คอยกลั่น

 มุ่งมั่นสร้างสรรค์

 รวมพลังเพื่อไทย