ความเห็น 383498

ความแตกต่างระหว่าง "ข้อมูล" และ "สารสนเทศ"

ภูริทัต วีรปานนท์
IP: xxx.19.156.52
เขียนเมื่อ 

ข้อมูลของคุน+++DDD+++ม้ากม้ากม้ากคับผม

   ผมขอชมเชย