ความเห็น 38319

E-learning เพื่อขยายการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพคนไทย

เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณท่านอาจารย์ ผมเพิ่งมาอ่านข้อคิดและเขียน จากการใช้การค้นหาด้วย Tag หรือ ป้าย ของ GotoKnow version 2
  • เห็นด้วยกับอาจารย์อย่างยิ่งครับเรื่องเน้น การรวบรวมและกระจาย ความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) ให้มาก ๆ  และ การเรียนรู้ตลอดชีวิต (life long learning)
  • อยากให้ เน้นจุดยืนของ Gotoknow ให้ชัดไว้ที่หน้าแรก เพื่อจะไม่เป็น เหมือน Blog ทั่ว ๆ ไปครับ