ความเห็น 377345

ความเคลื่อนไหวเมื่อเดือนกันยายน 2550 ของ ศบก.ซำสูง

เดือนกันยายน จัดสอบปลายภาคนักศึกษาสายสามัญเหมือนกัน ครับ งานอื่นทำตามเป้าเรียบร้อยแล้ว