ความเห็น 374533

ผู้บริหารยุคใหม่ใส่ใจ ICT

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

      ผมอบรมรุ่น 5 ยินดีที่ได้รู้จัก ครับ