ความเห็น 374299

พ่อแห่งแผ่นดิน

เขียนเมื่อ 
ที่วังเหนือวันนี้ฝนกำลังตกอยู่ แต่ที่แจ้ห่ม น่าเอาตับมาตากจัง ร้อนตับแลบ