ความเห็น 3726

เรื่องเล่าจากชัยนาท พ่อค้าน้ำแข็ง

บอย สหเวช
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 
ขอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยคนครับ พูดถึุงเรื่องความเสี่ยงแล้วทำให้ผมนึกถึงเรื่อง การวางระบบการควบคุมภายใน ที่หน่วยงานจำเป็นต้องบริหารความเสี่ยงในการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และได้ประโยชน์คุ้มค่า (3 ป.) หากหน่วยงานไหนมีการบริหารความเสี่ยงภายในหน่วยงานได้ดี (ทำให้มีความเสี่ยงน้อย) หน่วยงานนั้นถือได้ว่ามีการวางระบบการควบคุมภายในที่ดีครับ