ความเห็น 370729

แรกเริ่มการบันทึก

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

ยินดีด้วยกับการเริ่มต้นในสิ่งที่ดี มีคำกล่าวว่า "เมื่อเริ่มต้นดีแล้วสิ่งที่ตามมาย่อมดีด้วยตามกันไป"