ความเห็น 36711

๖๐ เรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับในหลวงของเรา”

นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.145.212
เขียนเมื่อ 
  • ขอขอบคุณอาจารย์สุวรรณา...                                
  • ขอแสดงความชื่นชม และขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของอาจารย์ที่นำเรื่องพระเจ้าอยู่หัวทรง(ทศพิธราช)ธรรมมาเล่า
  • ไม่ทราบอักษรในบล็อกเป็นอะไร... ตัวเล็กกว่าค่าเฉลี่ย
    ทำให้อ่านยากมากขึ้น (อักษรตัวโตอ่านง่ายกว่าตัวเล็ก)
  • ขอเรียนเสนออาจารย์เรื่องหนึ่ง... คือสไลด์โชว์ทางขวามือทำให้บล็อกแสดงผล (load) ช้า โดยเฉพาะเมื่อเปิดกับอินเตอร์เน็ตความเร็วต่ำแล้ว ดูจะช้ามาก
  • บล็อกที่แสดงผลช้าจะดูน่าอ่านน้อยกว่าบล็อกที่แสดงผลเร็ว นี่เป็นธรรมดาของยุคข้อมูลข่าวสาร (economy of speed)
  • เรียนเสนอให้อาจารย์รวมเรื่องในหลวงเป็นชุดบทความ (series) เพื่อประโยชน์ต่อการอ้างอิงต่อไปในอนาคต ดูเหมือน Google & web searcher จะชอบ...