ความเห็น 361529

รายงานการจัดการความรู้ KM เชียงใหม่ (๕/๔) - วิธีการเขียนบันทึก

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับอาจารย์

คำแนะนำมีประโยชน์ครับ

ประเด็นปัญหามันอยู่ที่เรื่องราวที่จะบันทึกนะครับมันปิ๊งขึ้นมาหลายเรื่องพร้อมกัน จนจับทิศทางตัวตนของคนบันทึกไม่ถูก

อีกประเด็นก็คือความสามารถในการถ่ายทอด

และประเด็นสุดท้ายคือความไม่แน่ใจว่าเรื่องที่จะบันทึกมีผู้อ่านสนหรือได้ประโยชน์หรือไม่ บางที่บันทึกแล้วไม่นำลงเผยแพร่ก็มี

หากสามารถก้าวข้ามข้อจำกัดนี้ได้ก็จะดีไม่น้อย

ยินดีได้แลกเปลี่ยนครับ